Cookie box OTTO a přidružené společnosti vyžadují váš souhlas s individuálním využitím údajů, aby se mimo jiné zobrazovaly informace o vašich zájmech. Procházením tohoto webu, kliknutím na odkaz či na „OK“ udělujete tento souhlas. Tento souhlas můžete odmítnout zde.

OK
Široký výběr světových značek Přihlášeným k odběru newsletterů dárek v hodnotě 400 Kč Doprava zdarma při nákupu nad 2500 Kč*

x

lMENU

 

Vítejte na stránkách OTTO!

U nás nakupujete bezpečně!
Pohodlné a spolehlivé online nakupování: u OTTO jsou Vaše osobní údaje v bezpečí.

 
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY >

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

(Poslední aktualizace: 30. května 2019.)

 

1.       Registrace

OTTO přijímá objednávky přes Webový obchodní dům jen od registrovaných Zákazníků, k registraci je třeba, aby Zákazník zadal během registrace beze zbytku všechny údaje požadované firmou OTTO. Během registrace je Zákazník Webovým obchodním domem upozorněn zprávou, jestliže zadá chybné údaje a je-li k úspěšné registraci třeba něco opravit. Firma OTTO nenese odpovědnost za problémy, opoždění, pochybení vzniklé mylnými a/nebo nepřesně zadanými údaji Zákazníkem. Zaregistrovat se lze během procesu objednávání nebo předběžně vyplněním dotazníku v řádku horního záhlaví Webového obchodního domu po volbě „Registrace” v menu. Registrací Zákazník souhlasí s předpisy ve Všeobecných smluvních podmínkách a s částí Informací o ochraně osobních údajů o zpracování dat. Zároveň s registrací může dát Zákazník souhlas k tomu, aby mu OTTO zasílal nabídky, reklamní zásilky v e-mailu. Ve Webovém obchodním domě OTTO se mohou registrovat pouze osoby starší 16 let, registrací Zákazník prohlašuje, že dovršil 16 let.

Podmínky a pravidla užití uživatelského účtu: Na základě Vaší registrace provedené na www.otto-shop.cz (dále jen „webová stránka“) můžete vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní můžete provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží jste povinen/na uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jste povinen/na při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinen/na zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. V případě, že zapomenete své heslo, můžete získat krátkodobý přístup ke svému uživatelskému účtu prostřednictvím registrované e-mailové adresy, na kterou obdržíte ověřovací kód s omezenou platností. Poté jste povinen/na nastavit si nové heslo. Nejste oprávněn/na sdělovat přístupové údaje, zejména heslo, třetím osobám. Nejste oprávněn/na umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. E-shop může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy porušíte kteroukoliv ze svých povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Berete na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení e-shopu, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Více o zpracování osobních údajů naleznete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) platí v případě registrace nebo jakéhokoli nákupu provedené/ho kupujícím (výše a dále jen „Zákazník“) prostřednictvím webových stránek : https://www.otto-shop.cz/provozovaných společností OTTO Central Europe GmbH (dále také „OTTO“).

 

2.         Vrácení a možnost výměny zboží, právo na odstoupení od smlouvy

U OTTO můžete objednávat bez rizika!

Právo kupujícího (Zákazníka), který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.
U nás zakoupené zboží můžete vrátit v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bez udání důvodu během zákonné 14 denní lhůty od data jeho převzetí (zákonné právo kupujícího, který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy). V případě objednávky rozdělené na několik částí toto právo běží ode dne převzetí poslední dodávky. Pro uplatnění práva je možno využít formulář dostupný na webových stránkách https://www.otto-shop.cz/

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě
U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14 denní lhůty od data jeho převzetí. V případě vrácení zboží za něj Zákazník obdrží zpět peníze. Pokud požaduje zaslání jiného zboží, je mu zasláno znovu za úhradu. V případě, že u zboží, které Zákazník zasílá zpět, byla využita slevová akce, je tato sleva percentuálně rozečtena na objednané zboží a při vrácení je částka o poskytnutou slevu ponížena. K odstoupení můžete využít formulář uvedený zde. 

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu.
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Doporučujeme však vrátit zboží v nepoškozeném obalu z důvodu předcházení škodě. I přesto má OTTO právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté Zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Zákazník odpovídá OTTO za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je OTTO oprávněn uplatnit vůči Zákazníkovi kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. OTTO si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Náklady na vrácení zboží
Nesete, jakožto Zákazník, náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.

Zboží si můžete vyzkoušet.
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít OTTO s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14 denní lhůty.
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud Zákazník jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží Zákazníkem (např. převezme-li si Zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, aby Zákazník předal zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k OTTO. Opětovně zabalte výrobek. Do prázdných žlutých čtverečků umístěných na obalu uveďte, prosím, kód označující důvod vrácení! Tímto nám pomůžete v práci a urychlíte výměnu, resp. vrácení peněz. Pro usnadnění zpětného zaslání prosím použijte přilepenou etikety z faktury. Zboží neodesílejte zpět na dobírku, v takovém případě nemusí být OTTO převzato, případně budou vzniklé náklady uplatněny vůči Vám.  Doporučujeme, aby si kupující zásilku pojistil. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Zásilky kupující vrací prostřednictvím České pošty (kurýrní služby nedoručují zásilky do P.O.boxu). Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Doporučujeme, aby si kupující zásilku pojistil.
U menšího nábytku, větších bytových textilií a dekorativního zboží (do 30 kg) se může stát, že v balíku nebude přiložen dodací list. Proto prosíme, abyste si v každém případě uschovali původní obal balíku! Do kolonky Odesilatel na původním obalu napište své údaje, do kolonky Adresát pak uveďte OTTO Central Europe GmbH Chebská 518/15 – ODNOS 302 11 DEPO Plzeň 71 OHR .

Zboží zašlete na adresu přepravce:
OTTO Central Europe GmbH
Chebská 518/15 – ODNOS 302 11 DEPO Plzeň 71

 

3.       Vymezení pojmů

Kupní smlouva – smlouva podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zavazuje OTTO za úplatu odevzdat věc a převést k této vlastnické právo Zákazníkovi a Zákazník se zavazuje věc převzít a uhradit kupní cenu. Kupní smlouva je v rámci nákupu na internetovém e-shopu https://www.otto-shop.cz/ uzavřena okamžikem, kdy OTTO akceptuje objednávku Zákazníka provedenou přes určený webový formulář na uvedených webových stránkách. Součástí kupní smlouvy jsou tyto VSP, které se OTTO a Zákazník zavazují dodržovat.

Zákazník spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Zákazník, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky https://www.otto-shop.cz/

Prodávajícím - společnost OTTO Central Europe GmbH, se sídlem Róbert Károly krt.59, 1134 Budapešť, Maďarsko, registrován v Maďarsku, Městský soud, č. 01-09-160524, licenční číslo: C/905212, DIČ: 10636367-2-41.

 

Osoba určená k vyřizování objednávek:
OTTO Central Europe GmbH
P.O. Box 75
702 75 Ostrava 2
DIČ: CZ681791985
e-mail: otto@otto-shop.cz
www: www.otto-shop.cz

Přepravce, adresa příjmu vratek:
Česká pošta - OTTO Central Europe GmbH
Chebská 518/15 – ODNOS, 302 11 DEPO Plzeň 71

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6618.

e-mail: otto@otto-shop.cz
www: www.otto-shop.cz

 

Zákaznické oddělení

Telefon: 597 497 397
Fax: 597 497 398 (nonstop)
   
Pondělí - pátek: 07:00 - 20:00 hodin
Sobota: 08:00 - 14:00 hodin

 

4.       Objednávka

Kupní smlouvu je možno uzavřít v českém jazyce. K uzavření kupní smlouvy je potřeba vytvořit objednávku, jak je popsáno níže. Předtím, než definitivně Zákazník potvrdí objednávku, budete mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže budete mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka „Zpět“, kterým se vrátíte do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky souhlasíte, tlačítkem „Odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím nabývá účinnosti okamžikem, kdy dojde kupujícímu potvrzení.

V případě, že se navzdory veškeré péči prodejce dostane na stránky e-shopu nesprávná cena, zejména co se týká zjevně chybné ceny, např. „0“ Kč nebo „1“ Kč, která je významně odlišná od všeobecně známé, obecně přijaté nebo odhadnuté ceny za produkt, nebo která se objevila z důvodu systémové chyby, pak prodejce není povinen dodat toto zboží za chybně uvedenou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, přičemž při její znalosti může Zákazník od nákupu odstoupit. OTTO si vyhrazuje právo opravit zjevné chyby.

OTTO není zodpovědný za cenové či jiné chyby a vyhrazuje si právo na zrušení objednávek založených na nedorozumění.

Ceny uvedené na webových stránkách https://www.otto-shop.cz/ jsou konečné, vč. DPH. Náklady na dopravu a balné nejsou v ceně zahrnuty a jsou uvedeny dále a následně jsou přičteny v objednávkovém formuláři.

Náklady na použití elektronických prostředků nese Zákazník a řídí se smlouvou mezi Zákazníkem a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

Informujeme Zákazníky, že odesláním Objednávky ve smyslu Obchodních VSP níže se zapojují do programu „Ověřeno Zákazníky“, který pro OTTO provádí společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727, DIČ CZ 0238772, jako provozovatel portálu Heureka.cz (dále jen „Heureka“ a program dále jen „program Heureka“). Vaše zapojení do programu Heureka je dobrovolné. Pověřili jsme Heureku, aby Vám po odeslání Objednávky zaslala e-mail, ve kterém můžete vyplnit hodnocení našeho obchodu a objednaného zboží. Odesláním Vašeho hodnocení umožňujete Heurece zveřejnění Vaší přezdívky, zakoupeného zboží a Vašeho hodnocení. Heureka není oprávněna nakládat bez Vašeho souhlasu s Vašimi osobními údaji. Více o zpracování osobních údajů naleznete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

 

5.       OTTO

OTTO Central Europe GmbH, se sídlem Róbert Károly krt.59, 1134 Budapešť, Maďarsko, registrován v Maďarsku, Městský soud, č. 01-09-160524, licenční číslo: C/905212, DIČ: 10636367-2-41.

6.       Přeprava

Přeprava zásilek kurýrní službou Česká pošta přímo domů. Přeprava mimo území České republiky není možná bez předchozího souhlasu OTTO a písemně dohodnuté ceny za takovou přepravu.

OTTO dodává výhradně na území České republiky (na českou adresu).
Balíky se zbožím objednaným z internetového obchodního domu OTTO doručuje Zákazníkům přímo domů náš logistický partner, kurýrní služba Česká pošta, v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hodin. V den doručení bude Zákazníka kurýrní služba v ranních hodinách emailem informovat o přibližném čase doručení (s přesností tříhodinového intervalu). Pokud Zákazníkovi tento předpokládaný termín přepravy zásilky nebude vyhovovat, může kontaktovat na telefonním čísle zákaznického servisu 840 111 244 Česká pošta, e-mailem nebo přes webový portál Česká pošta . K tomu je nutné zadat identifikační číslo zásilky. Vyskytnou-li se při doručení balíku překážky, zanechá kurýr na zadané adrese formulář s písemnou zprávou o prvním pokusu o doručení. Druhý pokus o doručení po předchozím neúspěšném pokusu bude uskutečněn bezplatně.

Tým kurýrní služby Česká pošta reaguje pružně na přání Zákazníků a vynakládá veškeré úsilí, aby byla zásilka doručena co nejdříve.

Pracovník kurýrní služby se musí řídit itinerářem cesty sestaveným podle adres Zákazníků, takže ho nemůže Zákazník žádat, aby mu zavolal těsně před příjezdem a domluvil si přesné místo a čas doručení. Z tohoto důvodu prosíme všechny Zákazníky o zadání adresy, na které bude možné Zákazníky nebo jimi pověřenou osobu během dne zastihnout!

Sledování zásilek: : Použitím identifikačního čísla zásilky může Zákazník sledovat své zásilky online na webové stránce www.postaonline.cz/zmenadorucenionline. Pokud by Zákazník chtěl získat informaci o stavu zásilky nebo o přesném čase přepravy, může nás kontaktovat v pracovní dny od 7:00 – 18:00 hodin na telefonním čísle zákaznického servisu Česká pošta 840 111 244.

Termín dodání: V případě oděvů, obuvi, doplňků, menších bytových textilií (např. ručníků, ložního prádla): Pokud je požadované zboží skladem, vyřídíme objednávku během 5-8  pravoních dnů. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání, a proto může být objednané zboží obdrženo postupně v několika zásilkách. Z výše uvedeného důvodu může dojít také k vyprodání zboží, v takovém případě prosím přijměte naši omluvu. Děkujeme za pochopení.
Dodací lhůta menšího nábytku a větších bytových textilií (např. rolet) a dekoračních výrobků: 5–12 pracovních dnů , je-li zboží na skladě.

Doprava zdarma objednávky nad 2500 Kč.

Při objednávce nad 2500 Kč bude objednané zboží doručeno zdarma až domů! Při nákupu budou zohledněny a následně kumulovaně odečteny všechny slevy, na které má Zákazník při nákupu nárok.

Jestliže potřebujete doklad včetně DPH, stáhněte si z nabídky Menu: Moje schránka / Předchozí objednávky vaši fakturu k vaší objednávce ve formátu PDF a pošlete ji na adresu: otto@otto-shop.cz s fakturačními údaji. Naši pracovníci vám pošlou zpět přes poštu.

7.       Platební informace

Objednání bez rizika
V e-shopu OTTO je možná platba platební kartou nebo na dobírku.

Platba platební kartou: U nás můžete platit i platební kartou online. Je úplně jedno, zda máte kartu VISA nebo MasterCard – u nás můžete jednoduše a bezpečně platit svou platební kartou. Pro tento „Způsob platby“ si zvolte v menu službu „Platební karta“. Přijímáme platby jen platebními kartami Mastercard a Visa. Kromě názvu vydavatele platební karty, čísla karty a data platnosti je zapotřebí zadat i kontrolní kód karty. Kontrolní kód je trojčíslí vytištěné na zadní straně platební karty, které slouží k zajištění bezpečnosti plateb na internetu. Nejmodernější kódovací technika, jako např. metoda Secure Socket Layer (SSL) a systém 3D-Secure, Vám nabízí nejvyšší možnou bezpečnost i při internetové platbě. Možnost platby platební kartou platí pro celý sortiment zboží nabídky OTTO. Kupní cena bude z Vaší karty odečtena až po doručení zboží. Prosíme Vás o pochopení, že OTTO nemůže v současné době přijímat platby kartami VISA Elektron a Maestro. Pokud chcete cenu své objednávky uhradit platební kartou online, budete z pokladny přesměrováni na bezpečné rozhraní Computop Payment, kde se bude platba realizovat.
Přepravné v případě platby kreditní kartou činí: 139 Kč.
Upozorňujeme Vás, že v případě nedostupnosti Vámi objednaného zboží, Vám Vaši již zaslanou úhradu, popřípadě hodnotu odpovídající vrácenému zboží v rámci našich možností, v co nejkratší lhůtě pošleme na bankovní účet, který používáte. Pokud zvolíte možnost platby bankovním převodem, není možné v objednávce provádět žádné změny! Nákupní poukazy a bonusy mající původ ve výhrách lze využít pouze v případě platby na dobírku.

Tímto souhlasíte s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo placeného platbou předem bankovním převodem je OTTO anebo přepravce pověřený dodáním Vašeho zboží oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty.

Platba na dobírku: Jestliže si zvolíte platbu na dobírku, Vaše zboží Vám odešleme na Vámi uvedenou dodací adresu jako doporučenou zásilku s dobírkou. Celkovou částku (hodnotu objednaného zboží + přepravné) budete platit v hotovosti při převzetí zboží.
Balné a přepravné činí při platbě na dobírku 139 Kč.

Pokud objednávka obsahuje více než jednu položku a je možná jen dílčí dodávka, bude účtována pouze doručena položka (a náklady na doručení). 
V tomto případě blokování částky nedodaných položek bude po 30 dnech automaticky odemčeno, následně ji systém znovu zablokuje, dokud se objednávka nevymaže.  Pokud zrušení objednávky podněcuje zákazník, nebo objednávka bude zrušena společností OTTO Central Europe GmbH - např. z důvodu, že produkt není na skladě - uvolnění blokování se uskuteční do 30 dnů od zrušení.

 

8.       Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění (dále jen "Zákon") a popisuje postup, jakým přistupovat při reklamaci zboží pořízeného spotřebitelem od OTTO. OTTO je společnost OTTO Central Europe GmbH, se sídlem Róbert Károly krt.59, 1134 Budapešť, Maďarsko, registrován v Maďarsku, Městský soud, č. 01-09-160524, licenční číslo: C/905212, DIČ: 10636367-2-41. (dále jen "OTTO"). Tento reklamační řád se týká všech Zákazníků splňujících dále uvedené podmínky, vyjma těch, kteří jsou podnikateli a při uzavření smlouvy s OTTO je zřejmé, že se koupě týká také jejich podnikatelské činnosti.

Práva z vadného plnění, záruka: Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. OTTO odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady a že má vlastnosti, které byly ujednány, hodí se k účelu, který je pro její užití uveden a je v souladu s právními předpisy.

Zákazník si zboží (věc) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (věci) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost. Odpovědnost za vady se tedy z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany OTTO. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, nebo jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc užít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu OTTO v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Toto potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

 

Nemá-li zboží vlastnosti tj.

 1. ) které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které OTTO nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. ) zboží se nehodí k účelu, který pro její použití OTTO uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. ) zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. ) zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. ) zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zákazník může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu OTTO nemůže dodat nové zboží (věc) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že OTTO nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je OTTO zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Zákazníkovi u práva z vadného plnění nenáleží:

 1. ) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. ) na opotřebení zboží (věci) způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. ) u použitého zboží (věci) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. ) vyplývá-li to z povahy zboží (věci).
Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícimu, bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Vytkl-li Zákazník OTTO vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

 

V případě oprávněné reklamace (odstranitelné vady) náleží Zákazníkovi i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud OTTO namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Uplatnění reklamace: Reklamaci lze uplatnit u určené osoby OTTO tj. odesláním na poštovní adresu přepravce – společnosti Česká pošta (OTTO Central Europe GmbH), Chebská 518/15 – ODNOS 302 11 DEPO Plzeň 71. V případě zasílání reklamovaného zboží vůči OTTO se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží vůči přepravci OTTO, tedy den přijetí Česká pošta. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se OTTO se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat OTTO, si Zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

OTTO označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

 • vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,
 • byla vada způsobena působením počítačových virů,
 • byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
 • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
 • bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

 

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem Zákazník předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná/
 • že Kupujíci koupil výrobek od OTTO.
 • že je výrobek vadný, za tímto účelem Zákazník popíše závadu a předloží vadný výrobek

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Zákazníka řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

9.       Poučení

Řešení sporů online: Zákazník, který je spotřebitelem, má právo OTTO, v případě sporu, navrhnout mimosoudní řešení sporu ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Subjektem mimosoudního řešení je pro nabízené zboží Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa: www.coi.cz. OTTO má právo souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešení, avšak v případě nesouhlasu bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností místně a věcně příslušný soud.

Dozorový orgán
Má-li Zákazník za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany OTTO, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

 

10.       Závěrečná ustanovení

Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dnem 25. 5. 2018. OTTO si vyhrazuje právo změny VSP s účinností ke dni zveřejnění. Tato změna nemá vliv na práva již existující. OTTO není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodex chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto VSP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu https://www.otto-shop.cz/ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. VSP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách OTTO v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Zákazník vůči OTTO, že se seznámil s těmito VSP a že s nimi souhlasí.

Na tyto VSP je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

11.       Podmínky užívání „hodnocení“

Tyto podmínky se vztahují výhradně na nákup zboží provedený na e-shopu OTTO. Možnost posouzení nakoupených produktů, "hodnocení", používání funkce je upraveno uživatelskými pravidly a podmíněné Podmínkami. Pokud chcete zaslat vaše hodnocení, prosím vyjádřete souhlas s následujícím / prohlášení v tom smyslu, že:

 • zasláním hodnocení vyjadřujete pouze vlastní písemné hodnocení, které neporušuje právo duševního vlastnictví kterékoli jiné osoby;
 •  
 • zasláním písemného hodnocení převádíte veškerá převoditelná práva v neomezeném rozsahu na OTTO, tento je není povinen využít, může práva postoupit nebo udělit sublicenci, vzdáváte se práv souvisejících s duševním vlastnictvím nebo jiných práv;
 • zasláním hodnocení prohlašuje, že hodnotíte pouze na základě osobních zkušeností, na základě provedeného nákupu, hodnocení není zkreslené, v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s platnými právními předpisy,
 • k nákupu, ke kterému udělujete hodnocení, došlo v době bezprostředně předcházející době hodnocení;
 • hodnocení neporuší tyto podmínky a práva fyzických a právnických osob

 

Jakožto uživatel nejste oprávněn/na publikovat následující hodnocení:

 • O kterém víte, že je nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící;
 • O kterém víte, že je urážlivé, nemravné nebo diskriminační;
 • O kterém víte, že porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, právo na soukromí nebo jiných práv třetích stran;
 • O kterém víte, že je v rozporu se zákonem;
 • O kterém víte, že je pomlouvačné, urážlivé, nenávistné, rasově či jinak urážlivé pro náboženství, vyhrožování, obtěžování;
 • O kterém víte, že zahrnuje inzerci pro jiné webové stránky, informace, adresy, e-mailové adresy, telefonní číslo nebo jiné kontaktní možnosti;
 • O kterém víte, že obsahuje počítačové viry, červy nebo jiné potenciální nebezpečí počítačového programu;
 • Kritiku, že jiné osoby podávající hodnocení;
 • O kterém víte, že bude ohrožena, poškozena bezpečnost jiné osoby nebo majetku.

Tímto hodnocením a zveřejněním, souhlasíte s tím, že akceptujete naše pravidla zveřejňování hodnocení a souhlasíte s VSP podle platných právních předpisů a OTTO není odpovědná za jakékoli škody, nároky, požadavky vyplývající ze zveřejnění hodnocení. OTTO si vyhrazuje právo provádět změny hodnocení zveřejněného na webové stránce a upřednostnit další údaje o produktu - volně a bez omezení na to se vztahuje výslovný souhlas od hodnotitele. OTTO si vyhrazuje právo kdykoli hodnocení zkontrolovat a bez udání důvodu změnit nebo odstranit hodnocení pokud je "hodnocení" v rozporu s VSP používání nebo jinak v rozporu se zákonem podle jejího uvážení.

Jak je uvedeno v podmínkách hodnocení, za obsah hodnocení je odpovědná osoba která hodnocení zasílá, společnost OTTO nenese žádnou právní ani finanční odpovědnost za jeho obsah. OTTO si vyhrazuje právo hodnocení v rozporu s těmito VSP blokovat, odstranit či uplatnit škody vzniklé z provedení hodnocení v rozporu s těmito VSP. Zasláním písemného hodnocení udělujete OTTU souhlas se zveřejněním jména, města a textu hodnocení. Text hodnocení je OTTO oprávněno přiměřeně krátit. Více o zpracování osobních údajů naleznete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

 

12.       Důležité informace

Provozovatel webových stránek: Tyto webové stránky provozuje společnost OTTO Central Europe GmbH, se sídlem Róbert Károly krt.59, 1134 Budapešť, Maďarsko, registrován v Maďarsku, Městský soud, č. 01-09-160524, licenční číslo: C/905212, DIČ: CZ681791985.

Webovou stránkou se vždy rozumí https://www.otto-shop.cz/

Podmínky užití webových stránek: Veškeré materiály (obrázky, fotografie, texty a další) zobrazeny na webových stránkách jsou majetkem OTTO a jsou chráněny ustanoveními zákona autorského, zákona o ochranných známkách, případně dalšími právními předpisy. Jakékoliv použití nad rámec osobních účelů podléhá souhlasu OTTO. Veškeré stahování obsahu webových stránek je na vlastní riziko. OTTO neodpovídá za práva třetích stran či jakékoliv ztráty nebo škody v souvislosti s užíváním těchto webových stránek.

Symboly ochrany přírody: U 97% OTTO materiálů byla provedena zkouška obsahu škodlivin, a proto jsou vyhovující i pro citlivou pokožku. Symboly kvality, které OTTO používá, vám pomohou při volbě sortimentu.

PUREWEAR je pečetí kvality, která představuje ekologicky optimální textil vynikající kvality. Bavlněný materiál obsažení v každém jednotlivém kusu oděvu, který nese název PUREWEAR, pochází z kontrolovaného biohospodářství. Textilie jsou vyráběny z obzvlášť příjemného materiálu, který je technologicky zbaven všech škodlivin.

Oděvy opatřené touto značkou jsou zkoušeny i podle přísných kritérií jako např. nepřípustnost zbytků formaldehydu, těžkých kovů a škodlivých barviv. (Výjimku tvoří např. módní doplňky, jako např. korálkové nášivky). 97% textilií z našeho katalogu je opatřeno touto značkou.

Všeobecné informace o zboží

 

13.       Kontakty

Korespondenční adresa OTTO

OTTO Central Europe GmbH
P.O. Box 75
702 75 Ostrava 2
DIČ: CZ681791985
e-mail: otto@otto-shop.cz
www: www.otto-shop.cz

Zákaznické oddělení

Telefon:   597 497 397
Fax:   597 497 398 (nonstop)
   
Pondělí - pátek: 07:00 - 20:00 hodin
Sobota: 08:00 - 14:00 hodin

 

14.       Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ (OSOBNÍCH) ÚDAJŮ >
o
X
X

Děkujeme Vám za hodnocení!

Následující text bude zaznamenán:Souhlasíte s tím, aby křestné jméno bylo publikováno při hodnocení.


Vaše hodnocení:


Vaše hodnocení je přijato v našem systému, po zpracování bude zveřejněno na našich stránkách do 72 hodin od odeslání.

Pokračovat
x
Trendy, novinky & 400 Kč JAKO DÁREKo